Als vrijwillige non-profitorganisatie zetten zij ons in om liefdadigheidswerk te verrichten door hetzij praktische hulp, hetzij financiële hulp te verlenen. Projecten die gericht zijn op kinderen of adolescenten in onze eigen streek genieten onze voorkeur. Op deze pagina vind je kort de verschillende projecten waar we nu mee samenwerken.

 

Avondrust

Avondrust is een woonzorgcentrum waar we dit jaar een spelletjes dag georganiseerd hebben. we hebben een 6-tal volksspelen gehuurd zoals 4 op een rij, sjoelbak, blikken gooien,… De activiteit was wat traag op gang gekomen maar naarmate de dag vorderde kwam de competitiegeest te voorschijn en hebben we alle aanwezige ouderen een toffe dag kunnen voorschotelen.

Bezoek hun website: www.avondrust.be/

 De Teerling

Sinds enige tijd steunen we het dagcentrum De Teerling te Sint-Kruis. Deze organisatie kadert zich in de bijzondere jeugdzorg, biedt begeleiding aan jongeren tussen 12 en 18 en hun gezin. Wij trokken er op uit om deze organisatie een hele lading gezelschapsspelletjes, creatief materiaal en sportuitrustingen te schenken en sponsoren jaarlijks hun zomerkamp. Dit jaar hebben we een pingpongtafel geschonken om de kinderen wat te kunnen laten ontspannen.

Bezoek hun website: www.nieuwland.be

Ter Dreve

We steunen ook het dienstencentrum Ter Dreve. Dit dienstencentrum in Brugge staat in voor de opvang van, en het buitengewoon onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met een autismespectrumstoornis. Vorig jaar hebben we hen een duwtje in de rug gegeven voor de herinrichting van een aangepaste speelplaats. Dit jaar hebben we een lokaal hergeschilderd en een ballenbad gesponsord.

Bezoek hun website: www.terdreve.be

De Zandberg

Het onthaal- en orientatiecentrum De Zandberg te Varsenare biedt opvang en begeleiding aan jonge kinderen in een crisissituatie. Jaarlijks steunen we de organisatie zowel feitelijk door actieve hulp, alsook financieel door een materiële bijdrage. We voorzien jaarlijks een activiteit met de kinderen, zoals een bezoek aan de bioscoop of speeltuin. Zo werd mede met onze financiele hulp een speelzolder voor de kinderen ingericht. Dit jaar hebben we enkele kinderen een overgetelijke dag bezorgd op de Kids in Action dag.

Bezoek hun website: www.zandberg.be